Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Bratislava - Polročné hodnotenie 2017 STR

Hotelový trh východnej Európy zaznamenal silné výsledky za prvých 6 mesiacov tohto roka.

Spolupráca s vydavateľstvom MAFRA pokračuje

Prezídium Zväzu hotelov a reštaurácií SR na svojom 2. zasadnutí schválilo predĺženie spolupráce s vydavateľstvom MAFRA pri organizácií jarných a jesenných stretnutí hotelierov na obdobie rokov 2018 až 2020.

Novinky Garantovaných dodávateľov - Júl 2017

Novinky Garantovaných dodávateľov ZHR SR pre členov na mesiac Júl 2017.

Deň súkromného podnikania sa oslavuje aj tento rok. Podnikatelia sa už môžu hlásiť!

Členom Zväzu hotelov a reštaurácií SR odporúčame zapojiť sa k podujatiu Deň súkromného podnikania, ktorý aj tento rok môžu osláviť so svojimi zákazníkmi.

Aktuálna informácia o uzatváraní licenčných zmlúv s OKS pre rok 2017

Na konci mája sme vás informovali o tom, že  na  sekretariát Zväzu hotelov a reštaurácií SR  bola doručená výzva na rokovanie vo veci licenčnej zmluvy na rok 2017.

Spolupráca zväzu so strednými odbornými školami

Odborné vzdelávanie študentov stredných odborných škôl je jednou z priorít Zväzu hotelov a reštaurácií SR.  V nadväznosti na naše aktivity so zavádzaním duálneho vzdelávania do praxe, chceme rozvíjať a uplatňovať ďalšie kompetencie, ktoré majú zamestnávatelia. Cieľom je zvýšenie odbornej úrovne a  kvality prípravy študentov i aktívna spolupráca zamestnávateľov so školami.