Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

O víťazovi súťaže Hotelier roka rozhodne verejné hlasovanie

Nový štatút, pravidlá a viac ako dvadsaťčlenná komisia v dvojkolovom posudzovaní rozhodovali o tom, kto z prihlásených sa dostane do trojice finalistov.

Stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva kultúry SR

Informácie zo stretnutia so štátnym tajomníkom Ministerstva kultúry SR p. Ivanom Sečíkom

Novinky Garantovaných dodávateľov - Máj 2017

Novinky Garantovaných dodávateľov ZHR SR pre členov na mesiac Máj 2017.

Jarné stretnutie hotelierov 2017

Ďakujeme všetkým účastníkom Jarného stretnutia hotelierov a HORECA konferencie 2017,

ktorá sa konala 16.-17.5. 2017 v Holiday Inn Žilina v Žiline.

Stanovisko Zväzu hotelov a reštaurácií SR

(3.5.2017) Vyhlásenie ZHR SR k návrhu sociálneho balíčka

Aktuálne informácie k licenčným odmenám pre rok 2017

Na webovej stránke zväzu sme vás 13.2. informovali o aktivitách zväzu v súvislosti s uzatváraním licenčných odmien pre rok 2017.