Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Pripravujeme...

Pripravujeme aj ďalšie semináre na rôzne témy pre členov zväzu počas roku 2018. 

 

 Seminár o GDPR

europe-2021308 640

Kedy: MÁJ 2018

Pripravíme vás na zmeny ohľadne GDPR - NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).  GDPR sa začne uplatňovať 25. mája 2018. GDPR nahradí zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. GDPR nie je iba novelou v oblasti ochrany osobných údajov, ale znamená mnoho zmien, na ktoré sa treba pripraviť. Viac tu.

 

 

lady-justice-2388500 640 Seminár o zájazdoch

 Kedy: JÚN 2018

 Dozviete sa všetko o zmenách vrámci 2017/828 Zákon o zájazdoch, spojených cestovných službách, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

 

Účasť na seminároch pre členov ZHR SR je za zvýhodnenú cenu.

Presné termíny konania seminárov budú upresnené.

 

Tešíme sa na vašu účasť.

 

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.