Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Pre médiá

Slovensko opäť TOP krajinou! Tentoraz vo výške poplatkov za verejný prenos

(25.6.2015) Pomaly, ale isto, sme si už privykli na umiestnenie Slovenska na chvoste viacerých rebríčkov a porovnaní, ktoré súvisia či už s počtom prenocovaní, počtom zahraničných návštevníkov, obsadenosti ubytovacích zariadení, podpory podnikania v cestovnom ruchu alebo vývoja cestovného ruchu všeobecne. Napriek tomu máme ešte oblasť v ktorej vynikáme a patríme k špičke európskych krajín. Bohužiaľ, pre podnikateľov v ubytovaní a stravovaní, ale aj pre ďalšie odvetvia, to v tomto prípade znamená vyššie náklady.

Hotelieri predostreli návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia

(15.5.2015) Hotelieri a odborníci z ďalších oblastí cestovného ruchu sa 12. - 13. mája 2015 stretli v bratislavskom Hoteli Bratislava na jarnej konferencii Zväzu hotelov a reštaurácií SR. Hľadali riešenia nelichotivého vývoja turizmu na Slovensku.

Takto to ďalej nejde- hotelieri žiadajú systematické riešenie problémov

(20.4.2015) Podnikateľské prostredie je pre prevádzkovateľov hotelov a reštaurácií stále nepriaznivejšie a situácia sa stáva pre mnohých z nich neúnosnou, preto apelujú na najvyšších predstaviteľov krajiny, aby sa problémom podnikateľov v cestovnom ruchu začali vážne venovať. List Zväzu hotelov a reštaurácií SR predsedovi vlády si prečítajte nižšie.

Stanovisko Zväzu hotelov a reštaurácií SR k stravným lístkom

(10.4.2015) V súvislosti s témou stravných lístkov a informáciami zverejnenými k tejto téme v médiách vo vzťahu k Zväzu hotelov a reštaurácií SR, zväz vydáva toto stanovisko:

Slovenské hotely zaznamenali výrazný prepad v počte návštevníkov za rok 2014

(18.3.2015) Slovensko ako jediná krajina v Európe zaznamenala v roku 2014 pokles počtu zahraničných návštevníkov. Znížil sa aj počet domácich návštevníkov, čo sa prejavilo v poklese tržieb za ubytovanie o viac ako 21 mil. EUR!

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.