Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Pre médiá

Hotelieri vyzývajú politikov k podpore cestovného ruchu

(23.10.2015) Počas Jesenného stretnutia hotelierov 21. 10. 2015 v Bešeňovej prebehla debata so zástupcami politických strán, ktoré podľa aktuálnych prieskumov majú šancu dostať sa v budúcoročných voľbách do parlamentu. Zväz hotelov a reštaurácií SR prítomným politikom predstavil 9 priorít na zvýšenie konkurencieschopnosti slovenského cestovného ruchu, ktoré môžu priniesť nové pracovné miesta a zabezpečiť ďalší rozvoj regiónov. 

 

Znižovanie sadzby DPH na základné potraviny zaplatia reštaurácie

(5.10.2015) Znižovanie sadzby DPH na potraviny je potešiteľná správa, ktorú určite ako bežní spotrebitelia vítame. Čo nás však ako podnikateľov v stravovacích službách naopak neteší, je skutočnosť, že toto zníženie sa žiadnym spôsobom nepremietne do predajných cien v reštauráciách a iných stravovacích zariadeniach. Práve naopak, podnikateľov v tomto sektore zníženie sadzby DPH naopak zaťaží. Nižšia sadzba DPH pri nákupe znamená pre stravovacie zariadenia zvýšenie odvodu dane z pridanej hodnoty.

Prečo má zoznam alergénov dominovať jedálnemu lístku?

(17.7.2015) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky svojim regionálnym úradom zaslal koncom mája usmernenie, že číselné označenie alergénov v jedálnom lístku číslom pri konkrétnom pokrme nie je podľa neho dostačujúce. Ľahko sa tak môže stať, že zoznam alergénov bude dlhší ako samotný názov jedla.

Slovensko opäť TOP krajinou! Tentoraz vo výške poplatkov za verejný prenos

(25.6.2015) Pomaly, ale isto, sme si už privykli na umiestnenie Slovenska na chvoste viacerých rebríčkov a porovnaní, ktoré súvisia či už s počtom prenocovaní, počtom zahraničných návštevníkov, obsadenosti ubytovacích zariadení, podpory podnikania v cestovnom ruchu alebo vývoja cestovného ruchu všeobecne. Napriek tomu máme ešte oblasť v ktorej vynikáme a patríme k špičke európskych krajín. Bohužiaľ, pre podnikateľov v ubytovaní a stravovaní, ale aj pre ďalšie odvetvia, to v tomto prípade znamená vyššie náklady.

Hotelieri predostreli návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia

(15.5.2015) Hotelieri a odborníci z ďalších oblastí cestovného ruchu sa 12. - 13. mája 2015 stretli v bratislavskom Hoteli Bratislava na jarnej konferencii Zväzu hotelov a reštaurácií SR. Hľadali riešenia nelichotivého vývoja turizmu na Slovensku.

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.