Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Elektronické registračné pokladnice – nekonečná odysea!

Dňa 8. júla 2014 Národná rada SR schválila novelu zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá prináša zmeny aj v zákone o registračných pokladniciach, aby už na druhý deň, 9. júla 2014, Ministerstvo financií SR prezentovalo ďalšie opatrenia a zmeny  týkajúce sa registračných pokladní. 

Zväz hotelov a reštaurácií SR (ZHR SR) zastupuje ubytovacie a stravovacie zariadenia na Slovensku, ktorých sa tieto zmeny bytostne dotýkajú.

„Množstvo zmien a neustále zavádzanie nových povinností, zvyčajne pracné a finančne náročné, je  pre prevádzkovateľov ubytovacích a stravovacích prevádzkarní neskutočné, pričom len čo sa prevádzky prispôsobia novým povinnostiam, nasledujú ďalšie, zväčša také, ktoré vytvárajú nové náklady,“  tvrdí Marek Harbuľák, generálny sekretár ZHR SR.

Tak ako je to v prípade posledného balíka zmien týkajúcich sa zavedenia elektronických registračných pokladníc pre prevádzky poskytujúce ubytovacie služby.  

Celú tlačovú správu si môžete pozrieť tu. 

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.