Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Cieľ a predmet činnosti

Zväzu hotelov a reštaurácií SR je dobrovoľnou, nepolitickou, záujmovou a odbornou organizáciou, writingimagektorej cieľom je obhajovať spoločné záujmy členských subjektov voči orgánom štátnej správy a iným organizáciám, zvyšovať ich profesionálnu prestíž, ovplyvňovať verejnú mienku a názory riadiacich orgánov cestovného ruchu v štátnej správe a samospráve na slovenské hotelierstvo, gastronómiu a cestovný ruch.

 Svojimi aktivitami sa zväz usiluje o profesionálnu úroveň podnikania, o rast kvality poskytovaných služieb v hotelierstve a cestovnom ruchu. V súlade s poslaním zväz najmä prináša nové poznatky o hotelierstve doma i v zahraničí, pripomienkuje návrhy zákonov a vyhlášok týkajúcich sa hotelierstva a cestovného ruchu, organizuje odborné vzdelávanie pre pracovníkov v hotelierstve, zabezpečuje spoločnú propagáciu členských zariadení na veľtrhoch a výstavách, poskytuje právne a poradenské služby, spolupracuje s masmédiami, kde prezentuje činnosť zväzu a svojich členov, minimálne dvakrát ročne organizuje stretnutia hotelierov s odborným programom.

Zväz každoročne vyhlasuje prestížnu súťaž Hotelier roka a prináša širokej verejnosti tie najlepšie príklady z praxe.

Zväz hotelov a reštaurácií SR uzavrel zmluvu so SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský) a so Slovgramom, na základe ktorých majú členovia výrazné zľavy pri platení poplatkov týmto organizáciám.

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.