Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Zistenie nevyhovujúceho výrobku!

Dôležité upozornenie!

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnil na svojej webovej stránke oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku!

Informácia o nevyhovujúcom výrobku Eifix Vollei aus Bodenhaltung flüssig, pasteurisiert (pasterizovaná vaječná hmota) 

Dňa 16. 8. 2017 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) č. 2017.1065-fup182 zaslané následné oznámenie Rakúska k varovnému oznámeniu fipronil vo vajíčkach. Podľa oznámenia bol na Slovensko dodaný prostredníctvom spoločnosti TRANSGOURMET výrobok Eifix Vollei aus Bodenhaltung flüssig, pasteurisiert (pasterizovaná vaječná hmota), obchodná značka: WIESENHOF, balenie: kartónová škatuľa s uzáverom, 1000 g = 969 ml, dátum minimálnej trvanlivosti: 10. 09. 2017, šarža: L 6078-0, výrobca: Eipro Vermarktung GmbH & Co. KG, Nemecko.

Výrobok bol dodaný priamo dodávateľom do štyroch hotelov v Bratislave. Úrad verejného zdravotníctva SR bezprostredne dňa 16. 8. 2017 postúpil informáciu Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto na vykonanie štátneho zdravotného dozoru a kontroly pre prijatie opatrení na ochranu zdravia.
Predmetní odberatelia boli obratom o nevyhovujúcom výrobku informovaní Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto a bolo im nariadené okamžite vyradiť nevyhovujúci výrobok z prevádzok. Následne dňa 17. 8. 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto vykonal kontroly v predmetných zariadeniach za účelom overenia, či všetky opatrenia boli dôsledne splnené.

Kontrolou bolo zistené, že celkovo bolo spotrebovaných 570 kg (ks) predmetného výrobku a dodávateľovi bolo vrátených 90 kg (ks). Pri kontrole bolo zistené, že odberatelia zo všetkých 4 hotelov neobdržali informáciu od spoločnosti TRANSGOURMET o nevyhovujúcom výrobku. Dodávky do predmetných hotelov boli realizované od 24. 7. 2017 do 14. 8. 2017. Ďalšie dodávky, resp. výrobné šarže inkriminovaného výrobku t. č. neboli hlásené. Úrad verejného zdravotníctva SR naďalej monitoruje situáciu v súvislosti s kontamináciou slepačích vajec a v prípade obdržania informácie o prípadnom riziku bude okamžite reagovať a prijme opatrenia na ochranu zdravia. 

Fotografie výrobku nájdete TU.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas, v súvislosti so zvyšujúcim sa počtom objavených prípadov kontaminovaných vajec pesticídom fipronil v krajinách EÚ, ako aj objavenom prípade dodávok pasterizovanej vaječnej zmesi do štyroch bratislavských hotelov, vyzýva prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania k ústretovosti a zodpovednosti a aby v prípade, ak disponujú vo svojich skladoch s nižšie uvádzaným výrobkom, aby výrobok pozastavili a nepoužívali na prípravu pokrmov.
V prípade, že má zariadenie spoločného stravovania takéto výrobky na sklade, je potrebné obratom kontaktovať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.
Uvedené navrhované opatrenie je prijímané z preventívnych dôvodov v záujme ochrany zdravia obyvateľov SR.

Zdroj: ÚVZ SR

Vzhľadom na medializáciu tejto témy je možné predpokladať zvýšený záujem a obavy zákazníkov stravovacích zariadení o bezpečnosť pripravovaných pokrmov z vajec. Preto odporúčame, aby ste svojich dodávateľov čerstvých vajec, či výrobkov z vajec kontaktovali a žiadali ich o predloženie testov alebo iných dokladov, ktoré by potvrdzovali zdravotnú nezávadnosť dodávaných výrobkov. 

Viac informácií získate na stránke ÚVZ SR - www.uvzsr.sk

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.