Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

O zväze

Cieľ a predmet činnosti

Zväzu hotelov a reštaurácií SR je dobrovoľnou, nepolitickou, záujmovou a odbornou organizáciou, writingimagektorej cieľom je obhajovať spoločné záujmy členských subjektov voči orgánom štátnej správy a iným organizáciám, zvyšovať ich profesionálnu prestíž, ovplyvňovať verejnú mienku a názory riadiacich orgánov cestovného ruchu v štátnej správe a samospráve na slovenské hotelierstvo, gastronómiu a cestovný ruch.

Vydavateľská činnosť

Zväz hotelov a reštaurácií SR vydal manuály pracovných činností ako pomôcku pre hotelových zamestnancov.

Manuály vám zašleme dobierkou na adresu.

Vzdelávanie

ZHR SR podporuje programy duálneho vzdelávania a informuje svojich členov o možnostiach zapojenia do programu. 

Zelený program

Zväz hotelov a reštaurácií SR sa pripája ku iniciatíve (IHEI), ktorú Medzinárodná asociácia hotelov a Business-Ideasreštaurácií (IH&RA) nazvala Green Management.

Ide o iniciatívu organizovanú pod záštitou Charlesa princa Waleského a jej cieľom je podporovať aktivity hotelového priemyslu pre zlepšovanie životného prostredia znižovaním spotreby všetkých druhov energií, používaním technológií smerujúcich ku nižšiemu zaťažovaniu životného prostredia, znižovaním odpadu, znižovaním emisií. Nižšia spotreba znamená nižšie náklady.

Programové vyhlásenie ZHR SR na roky 2014-2017

Programové vyhlásenie Zväzu hotelov a reštaurácií vychádza zo stanov zväzu a niekoľkých strategických dokumentov, ktoré boli spracované ako Priority zväzu a Banskobystrické memorandum. Vzhľadom na strednodobý charakter úloh, jednotlivé body nadväzujú na úlohy a aktivity z predchádzajúceho Programového vyhlásenia ZHR SR 2012 – 2014.

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.