Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Dotazníky - Jarné stretnutie hotelierov a HORECA konferencia 2017

Prinášame vám výsledky online dotazníkov o spokojnosti s Jarným stretnutím hotelierov a HORECA konferenciou v Žiline. Ďakujeme za spätnú väzbu, ktorá je pre nás dôležitá.

 Vystavovatelia, z viac ako 40 firiem, boli spokojní s organizáciou podujatia. Viacerí potvrdili, že so Zväzom hotelov a reštaurácií SR chcú spolupracovať aj na ďalších podujatiach.

Výsledky dotazníkového prieskumu - vystavovatelia.

Web V

Výsledky dotazníkového prieskumu - účastníci.

Web U

FeedbackNow - výsledky prieskumu zozbieraného počas Jarného stretnutia hotelierov (prieskum pri dverách)

Ad 10b Dotazníky JASH 2017 - Feedbacknow

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.