HOTELIER ROKA za rok 2018

\| Vytlačiť \|

Pokračujeme v úspešnej súťaži HOTELIER ROKA

Prihláste svojho favorita do súťaže

HOTELIER ROKA za rok 2018:

  • nominovať do súťaže o titul Hotelier roka môže každý,
  • dá sa to len cez online formulár do 28.2.2018,
  • o titul Hotelier roka sa môže uchádzať každý hotelier, ktorý manažuje hotel v Slovenskej republike a spĺňa kritériá súťaže,
  • navrhnutý môže byť člen i nečlen zväzu,
  • ak vás niekto nominuje, budeme vás o tom informovať,
  • návrh môžete prijať alebo odmietnuť,
  • nominácia nie je oficiálne prihlásenie sa do súťaže (je potrebné, aby každý, kto nomináciu prijal, poslal prihlášku),
  • viac informácií nájdete na hotelierroka.sk/nominacie-2.

NOMINUJTE na www.hotelierroka.sk 

\| Vytlačiť \|