Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Výhody

Organizácie kolektívnej správy

Organizácie kolektívnej správy sú právnické osoby, založené na nepodnikateľský účel, vykonávajúce kolektívnu správu bez nároku na zisk. Za správu práv môžu požadovať len náhradu účelne vynaložených nákladov. Čo to však reálne znamená pre hoteliéra či reštauratéra a prečo by mal o týchto organizáciách vedieť?

Zelený program pre členov

Zelený program do kúpelní je pre členov ZHR SR zdarma.

HN konto, HN konferencie a HORECA magazine

Zľava pre členov ZHR SR na predplatné HN konta, HN konferencie a odborný dvojmesačník HORECA magazine až do vašej schránky.

Ponuka odbornej literatúry

Švajčiarsko - slovenské združenie pre rozvoj cestovného ruchu ponúka odbornú literatúru cestovného ruchu pre členov ZHR SR.

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.