Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

10 dôvodov, prečo sa stať členom

1. Zastupujeme viac ako 5000 zamestnancov ubytovacích a stravovacích zariadení.employees

ZHR SR je najsilnejšie profesijné združenie, ktoré poskytuje kolektívny hlas pre hotelový a reštauračný priemysel. Iniciuje a pripomienkuje návrhy zákonov a vyhlášok, presadzuje záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným a regionálnym orgánom štátnej správy. Ako riadny člen európskej konfederácie hotelových zväzov a asociácií HOTREC má možnosť ovplyvňovať dianie a legislatívu v európskom kontexte a  profitovať zo skúseností ostatných členských krajín. ZHR SR je jedným zo zakladajúcich členov Zväzu CR SR.

2. Najaktuálnejšie informácie.

ZHR SR prináša informácie o trendoch v hotelierstve a pohostinstve skôr, ako sa prejavia v živote. Monitoruje domáce i medzinárodné aktivity a upozorňuje členov na akékoľvek dianie, ktoré ohrozuje ich obchod, alebo ich zisky. Ide o priemyselné trendy, hotelový marketing, bezpečnosť a ochranu v hoteli, technologické inovácie, manažment životného prostredia, trendy v reštauračnom stravovaní a zákony. Na základe týchto informácií môžu hotelieri pružne reagovať. 

3. Vzorom sú úspešní - pravidelné stretnutia členov.IMG 9635

ZHR SR organizuje jarné a jesenné stretnutia hotelierov, na ktorých prináša tipy a nástroje od úspešných kolegov pôsobiacich v hotelovej brandži a cestovnom ruchu. Účasť na nich Vám prináša príležitosť dostať sa vždy k najnovším informáciám a informáciám od GARANTOVANÝCH DODÁVATEĽOV. Zaujímavé spoločenské podujatia sú príležitosťou na stretnutie s kolegami z ostatných členských hotelov a ľuďmi, ktorí robia dôležité rozhodnutia.

4. Zvýhodnené poplatky.

ZHR SR pre Vás vyrokoval výrazné zľavy na poplatkoch organizáciám SOZA a SLOVGRAM, ktoré zastupujú autorské práva.

5. Vzdelávanie pracovníkov.EDUCATION FIRST

ZHR SR organizuje pre svojich členov vzdelávacie aktivity z rôznych oblastí hotelovej prevádzky s cieľom zvyšovať úroveň služieb v ubytovacích a stravovacích zariadeniach. Vydáva manuály zamerané na pracovné činnosti v hoteloch.

6. Spoločná propagácia na veľtrhoch a výstavách.

ZHR SR ponúka možnosť propagovať Váš hotel alebo reštauráciu v spoločnej expozícii zväzu na najvýznamnejších  domácich výstavách a za zvýhodnených podmienok, aj na zahraničných veľtrhoch.

7. Internetová stránka - www.zhrsr.skLogo MODRE

ZHR SR sprístupňuje svojim členom vstup do členskej zóny, v ktorej sa dostanete k najaktuálnejším informáciám o podujatiach, publikáciách, aktivitách, ponukách firiem, ktoré sa venujú činnostiam spojeným s hotelovým priemyslom.

8. Vyhrajte uznanie Vašich aktivít prostredníctvom súťaže Hotelier roka.

ZHR SR vyhlasuje súťaž Hotelier roka, ktorá prebieha medzi členskými i nečlenskými hotelmi a podnecuje účastníkov k rastu výkonov a zvyšovaniu úrovne poskytovaných služieb. 

9. Zvýšte atraktívnosť Vášho zariadenia implementáciou „Zeleného programu“gp

ZHR SR sa pripojil k iniciatíve, ktorú medzinárodná asociácia hotelov a reštaurácií IH&RA nazvala Green Management. Cieľom je podporovať aktivity hotelového priemyslu smerujúce k zlepšovaniu životného prostredia.

10. Hodnota za peniaze (Value for money).

K vyššie uvedeným sa pridávajú stále nové členské výhody prostredníctvom  Garantovaných dodávateľov, s cieľom zvýšenia Vašej ziskovosti a produktivity. Vaše  názory na problémy v hotelovej brandži, na činnosť zväzu a jeho orgánov sú vítané. Členovia majú možnosť voliť a zúčastňovať sa na rozhodovacích procesoch prostredníctvom Valného zhromaždenia ZHR SR.

Nezáleží na tom, aký veľký je Váš hotel, alebo kde je umiestnený. V činnosti zväzu sa vždy pripravuje akcia, publikácia, rada či informácia, ktorá je šitá na Vašu mieru.

Ak ste sa rozhodli pripojiť k tejto prestížnej organizácii, kontaktujte sekretariát:

Zväz hotelov a reštaurácií SR
Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
Tel., fax: +421 2 58 233 386
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Web: www.zhrsr.sk

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.