Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Ako sa stať členom

10 dôvodov, prečo sa stať členom

1. Zastupujeme viac ako 5000 zamestnancov ubytovacích a stravovacích zariadení.employees

ZHR SR je najsilnejšie profesijné združenie, ktoré poskytuje kolektívny hlas pre hotelový a reštauračný priemysel. Iniciuje a pripomienkuje návrhy zákonov a vyhlášok, presadzuje záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným a regionálnym orgánom štátnej správy. Ako riadny člen európskej konfederácie hotelových zväzov a asociácií HOTREC má možnosť ovplyvňovať dianie a legislatívu v európskom kontexte a  profitovať zo skúseností ostatných členských krajín. ZHR SR je jedným zo zakladajúcich členov Zväzu CR SR.

Ako sa stať členom?

Členstvo vo Zväze hotelov a reštaurácií SR vzniká na základe podania riadne vyplnenej prihlášky. Každú prihlášku posudzuje a schvaľuje Prezídium zväzu. Rozhodnutie Prezídia ZHR SR je doručené žiadateľovi písomne. Členom zväzu sa uchádzač oficiálne stáva uhradením zápisného a členského príspevku.

Ako sa stať členom - Garantovaný dodávateľ

Program „Garantovaný dodávateľ ZHR SR“ prispieva k budovaniu dodávateľsko-odberateľských vzťahov na báze kvality oboch zúčastnených strán v rámci členskej základne ZHR SR.

Kvalitu dodávaného tovaru zabezpečuje nielen dodávateľ, ale aj samotný hotel alebo reštaurácia vo vzťahu k svojim hosťom.

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.