Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

MANIFESTO oslovilo kandidátov do Európskeho parlamentu

V uplynulých dňoch sme absolvovali stretnutia s kandidátmi do EP a reprezentantmi politických strán a hnutí, ktoré reagovali na našu výzvu spracovanú v tzv Manifeste, ktoré sme Vám priniesli už pred časom.

Prezident zväzu, Patrik Bočkay, členka predstavenstva Katarína Malová a generálny sekretár Marek Harbuľák na stretnutiach s kandidátmi prezentovali aktuálne problémy nášho ale aj európskeho cestovného ruchu. Kandidátov sme upozornili aj na legislatívu EP, ktorá  je rozpracovaná  oboznámili sme ich s našim stanoviskom. Stretnutia so zástupcami parlamentných strán sme využili aj na debatu o aktuálnych problémoch CR na Slovensku. Kandidáti prejavili záujem o riešenie problémov CR, či už na európskej alebo domácej pôde. 

„V aktívnej komunikácii s úspešnými kandidátmi chceme pokračovať aj po voľbách, pričom aj naďalej budeme zdôrazňovať a pripomínať úspešným kandidátom  našu výzvu a stanoviská k aktuálnym legislatívnym opatreniam,“ zhodnotil generálny sekretár ZHR SR Marek Harbuľák.

Manifesto - reakcie kandidátov do Európskeho parlamentu

Most-Híd

József Nagy: „Ako človek s 10-ročnými skúsenosťami v cestovnom ruchu uvedený dokument jednoznačne odporúčam na podporu. Jeho obsah je dobrý, profesionálny,  jasný a myslí naozaj v celej šírke na podnikateľov, a tým pádom aj na zamestnancov v cestovnom ruchu. Formulácie dokumentu odporúčam prevziať po rokovaní so Zväzom aj do programu našej politickej strany. Každý jeden bod.“

Sloboda a solidarita 

RNDr. Anna Zemanová: „MANIFESTO - 16 priorít pre rast a vytváranie pracovných miest v cestovnom ruchu vnímam ako dôležitý dokument, ktorý poukazuje na význam cestovného ruchu pre ekonomiku i zamestnanosť na Slovensku. Identifikuje prekážky v podnikaní  a navrhuje riešenia. Je výborným podkladom pre realizáciu krokov na zlepšenie podnikateľského prostredia v sektore ubytovacích a stravovacích služieb.“

KDH

Matej Kováč, hovorca: „Slovensko je ešte stále málo objavenou krajinou pre cestovateľov a zahraničných turistov. Sme si pritom vedomí, že aktívny cestovný ruch prispieva k rastu zamestnanosti a zvyšovaniu životnej úrovne, pričom 10 % - 15 % HDP vo svete je tvorených cestovným ruchom. V období 2014 – 2020 je vyčlenených na rozvoj vidieka a iné výdavky z Európskej únie 1,5 + 1,0 mld. eur. Sú to prostriedky, ktoré chceme rozumne využiť aj na propagáciu cestovného ruchu a prezentovanie Slovenska. Jedným z krokov, ktoré by okamžite zlepšili situáciu v cestovnom ruchu by bolo zníženie DPH pre oblasť cestovného ruchu. O našom vážnom a aktívnom prístupe k tomuto odvetviu hospodárstva svedčí aj fakt, že na kandidátke KDH je pán Ľuboš Fellner, zakladateľ CK Bubo, ktorého programovou prioritou pre Európsky parlament je zlepšovanie pozície aktívneho cestovného ruchu na Slovensku.“

SMK

Flóra Ondová Reiter: „Poznám vaše priority, rozumiem tematike.... Mala som možnosť robiť projekty v oblasti turizmu spolu s Mgr.Petrom Germuskom v Košiciach, a tak "nepriamo" som bola oboznámená aj s vašou pracou... Plne podporujem vaše snahy.“

Strana SOĽ

Štefan Sládeček: „Pozorne sme posúdili obsah vašej výzvy a sledovali sme aj mediálnu aktivitu ZHR SR ohľadne propagácie vašich myšlienok, resp. tém.  S viacerými vašimi predstavami, resp. požiadavkami pre pôsobenie štruktúr EÚ a EP v oblasti hotelierstva a cestovného ruchu sa stotožňujeme.“

Slovenská ľudová strana

Andrej Trnovec: „Vo vašom Manifeste nie je nič, čo by sme nemohli podporiť a s čím by nebolo možné, vo všeobecnosti, súhlasiť. Uvedené sa týka tak špecifických ako aj všeobecných požiadaviek, ktoré sú vyjadrené vašim Manifestom.“

Európska demokratická strana

Antonio Parziale: „Slovensko má veľký a nevyužitý potenciál v oblasti cestovného ruchu a agroturizmu. Osobne plne súhlasím s manifestom Zväzu hotelov a reštaurácií SR. Za zvlášť potrebné považujem zníženie daňového zaťaženia podnikateľov a firiem pracujúcich v tejto oblasti a možnosť používať zníženú sadzbu DPH pre zvýšenie konkurencieschopnosti. Druhá veľmi dôležitá oblasť, ktorú by sme mali na Slovensku rozvíjať je agroturistika. Európania vyhľadávajú tento druh turistiky a Slovensko má krásnu prírodu a veľký potenciál.“

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.