Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Predstavenie Manifesta

24. mája 2014 sa na našom území bude rozhodovať o tom, kto nás bude zastupovať najbližších päť rokov na pôde Európskeho parlamentu.Logo MODRE NEGATIVNE

Činnosť podnikov, ktoré združujeme je stále viac ovplyvňovaná legislatívnymi podmienkami vytváranými v Európskej únii, a preto sme sa ako nepolitické odborné združenie zastrešujúce viac ako 5000 zamestnancov pripojili k iniciatíve HOTREC a osvojili sme si Manifesto európskeho odvetvia cestovného ruchu, ktoré tvorí 16 priorít pre funkčné obdobie Európskeho parlamentu 2014- 2019. 

Kľúčovými témami manifesta sú: menšia byrokracia, ľahší prístup malých a stredných podnikov k fondom, znížené sadzby DPH pre cestovný ruch, podporovať používanie čerstvých surovín- nevytvárať obmedzenia, ktoré vytvárajú prekážky pre ich použitie, neklásť prekážky pre  vytváranie pracovných miest.

Tento dokument poukazuje na to, aká kľúčová je prítomnosť slovenských zástupcov v Bruseli pre ďalší rast a vytváranie pracovných miest na Slovensku, preto sme oslovili politické strany, ktoré kandidujú v tohtoročných voľbách do Európskeho parlamentu, s predstavením našej iniciatívy.

 

Oslovovací list prezidenta ZHR SR si môžete prečítať tu. 

Celé znenie Manifesta nájdete tu. 

Tlačovú správu ZHR SR si môžete pozrieť tu.

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.