Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Roadshow ZHR SR v Košiciach

Príďte na ďalšie pokračovanie ROADSHOW, 21.3.2018 v hoteli ECO FRIENDLY HOTEL DÁLIA v Košiciach.
Účasť je bezplatná!

AD Zrážková daň

Zväz hotelov a reštaurácií SR naďalej rieši túto problematiku v súčinnosti s Finančnou správou ale komunikuje aj s digitálnymi platformami.

Venujte 2% na vzdelávanie

darujte svoje percentá z dane na vzdelávanie v oblasti HoReCa.

Príprava k nariadeniu GDPR

Vážení kolegovia,

Nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) nadobudne účinnosť 25.5.2018 a zväz pre vás pripravuje všetky potrebné informácie a návody, ktoré majú zabezpečiť, že po tomto termíne budete v súlade s týmto nariadením.

Zrážková daň - novela zákona o dani z príjmov

Vážení členovia,

v súvislosti s novelou zákona o dani z príjmov, ktorá okrem iného zavádza povinnosti digitálnym platformám zriadiť stálu prevádzkareň a ktorá v prípade, že tieto platformy tento úkon nespravia, ukladá povinnosti ubytovacím zariadeniam ako zrážkovú daň z fakturovaných súm od týchto platforiem,

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.