Zdroje štatistík pre CR

\| Vytlačiť \|

Prinášame Vám základné zdroje štatistických údajov týkajúcich sa cestovného ruchu, slovenské aj zahraničné štatistické zdroje. Viac informácií nájdete na stránkach príslušných inštitúcií:

 

Štatistický úrad SR (ŠÚ SR)

Ministerstvo Dopravy, Výstavby a Regionálneho Rozvoja SR (MDVRR SR)

Eurostat

UNWTO 

European Travel Commision (ETC)

Virtual tourism observatory (EÚ)

STR Global - štatistické údaje pre benchmarking pre členov ZHR SR 

\| Vytlačiť \|