Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Pre členov

Príspevok na tvorbu miest pre mladých nezamestnaných

Zákon č. 311/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prináša Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní.

Úrady prácu môžu poskytnúť zamestnávateľovi finančný príspevok na vytvorenia pracovného miesta, ak ide o nezamestnaného do 25 rokov, ktorý je v evidencii aspoň 3 mesiace, alebo má menej ako 29 rokov a v evidencii je vyše 6 mesiacov.

Podmienka HRS obmedzuje hospodársku súťaž

HOTREC víta rozhodnutie nemeckého súdu vyhlasujúce paritné ustanovenie HRS za podmienku obmedzujúcu hospodársku súťaž.

Düsseldorf, Brusel (9. januára 2015) – Vyšší krajský súd v Düsseldorfe zamietol odvolanie hotelového rezervačného portálu HRS proti rozhodnutiu federálneho nemeckého protimonopolného úradu (Bundeskartellamt) týkajúceho sa tzv. ustanovení MFN („ustanovenia o najpreferovanejšej krajine“ – most favoured nation clauses).

Manažment prevádzky hotela

Slovensko – švajčiarske združenie pre rozvoj cestovného ruchu v Banskej Bystrici vydalo v rámci tzv. Modrej knižnice odbornú publikáciu

„Manažment prevádzky hotela“

určenú pre odborníkov v hotelierstve a cestovnom ruchu, vysoké školy a stredné odborné školy zamerané na cestovný ruch, hotelové akadémie a ostatných záujemcov o cestovný ruch a hotelierstvo.

Odborné ociachovanie váh

Neprehladnite ponuku nášho Garantovaného dodávateľa - spoločnosť METRO Cash&Carry na odborné ociachovanie váh.

Viac inofrmácií nájdete na tomto odkaze

Potrebujete kvalitného sprievodcu?

Rýchlo, pohodlne, non-stop, v 16 jazykoch- to je Nástroj na vyhľadávanie sprievodcu CR online na celom území Slovenska, ktorý prináša Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu.

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.