Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Pre členov

Zväz cestovného ruchu SR sa zaviazal dodržiavať a plniť poslanie Globálneho etického kódexu cestovného ruchu.

Šéf svetovej organizácie cestovného ruchu: Nestačí vyzerať dobre, musíte byť dobrí.

Slovensko ako vôbec prvú z krajín V4 navštívil najvyšší predstaviteľ svetovej organizácie cestovného ruchu. Generálny tajomník UNWTO Taleb Rifai sa 29. 10. 2014 v Bratislave stretol s predstaviteľmi Zväzu cestovného ruchu SR. Po rokovaniach o rozvoji turizmu na Slovensku pristúpili hlavní aktéri stretnutia Taleb Rifai a prezident ZCR SR Marek Harbuľák k slávnostnému podpisu pristúpenia ku Globálnemu etickému kódexu cestovného ruchu.

Biznis nám kazí priveľká regulácia

Prezident Zväzu hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky a šéf hotela Lux v Banskej Bystrici Patrik Bočkay pre HN:

ZHR SR participuje na projekte duálneho vzdelávania

V posledných dňoch rezonuje téma odborného vzdelávania a potreby kvalitnej odbornej prípravy pre prax a podnikanie na Slovensku. employees

Do projektu Štátneho inštitútu odborného vzdelávania RSOV (Rozvoj stredného odborného vzdelávania) sa zapojil i Zväz hotelov a reštaurácií SR ako odborné profesijné združenie. Do pilotného projektu sme nominovali Hotelovú akadémiu Otta Brucknera v Kežmarku. V pondelok 17. 2. 2014 sa konalo predstavenie projektu zamestnávateľom priamo v priestoroch hotelovej akadémie. 

O čo vlastne ide?

Hotelieri žiadajú nižšiu DPH na služby v cestovnom ruchu

Autor: SITA, 6. októbra 2015 07:15

Zväz hotelov a reštaurácií upozornil, že zníženie sadzby DPH z 20 percent na 10 percent na vybrané potraviny zvýši stravovacím zariadeniam odvody dane z pridanej hodnoty.

Stanovisko ZCR SR k pripravovanej stratégii

Stanovisko Zväzu cestovného ruchu SR k Stratégií rozvoja cestovného ruchu do roku 2020.

Pozitívne hodnotíme počin Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vypracovať Stratégiu rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 ako strategický dokument Vlády SR, ktorý sa venuje rozvoju cestovného ruchu na Slovensku.  Zväz cestovného ruchu SR sa od začiatku jeho tvorby spolupodieľal na jeho formovaní , a to prostredníctvom podnetov, ktoré zozbieral z radov svojich členov, teda zástupcov subjektov podnikajúcich v cestovnom ruchu. Títo najlepšie vedia, kde ich tlačí topánka. Na základe týchto odborných názorov boli spracované podnety, ktoré si Sekcia cestovného ruchu MDVRR SR  osvojila a zapracovala do návrhu tohto dokumentu.  Jeho tvorbou štát deklaruje záujem o rozvoj cestovného ruchu na Slovensku, ktorý sa výrazne prepadol vplyvom krízy v roku 2009,  a ktorý nevyhnutne potrebuje podporu v jeho ďalšom rozvoji.

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.