Príprava k nariadeniu GDPR

\| Vytlačiť \|

Vážení kolegovia,

Nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) nadobudne účinnosť 25.5.2018 a zväz pre vás pripravuje všetky potrebné informácie a návody, ktoré majú zabezpečiť, že po tomto termíne budete v súlade s týmto nariadením.

V spolupráci s Úradom pre ochranu osobných údajov pripravujeme úvodný seminár k obsahu nariadenia a základným zmenám v pravidlách, tak aby ste vedeli čo, prečo, a ako je potrebné zmeniť a vyhnúť sa tak postihom.

Predpokladaný termín je apríl 2018, o presnom termíne vás budeme informovať vopred.

Našim cieľom je v spolupráci s vybraným dodávateľom vypracovať „manuál“ k GDPR (súbor postupov a odporúčaní pre hotely a reštaurácie ako aj vzorovej dokumentácii pre zapracovanie), ktorý by nahradil v súčasnosti platné bezpečnostné projekty, či smernice.

Ďalším cieľom je pre Vás zabezpečiť školenia, kde sa dozviete ako máte konkrétne postupovať a čo musíte urobiť, aby ste procesy vo vašich zariadeniach mali v súlade s nariadením. Súčasťou školenia bude „manuál“, ktorý je potrebné zapracovať do podmienok Vašej prevádzky.

Na základe dostupných informácií o nákladoch spojených so zabezpečením zmien projektov či smerníc v súlade s novým nariadením, by tento spôsob riešenia znamenal pre Vás finančnú úsporu a väčšiu istotu o správnom nastavení procesov.

Po konzultácii s Úradom na ochranu osobných údajov je tento postup v súlade s nárokmi na zosúladenie sa s nariadením a nemusíte mať obavu, že by ste neboli pripravení včas.

Aby sme pre vás mohli zabezpečiť adekvátne priestory, dajte nám, prosím vedieť Váš indikatívny záujem o seminár a školenie k manuálu na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Zapojte sa do prípravy

V súčasnosti pripravujeme podklady k vyhotoveniu „manuálu“ k GDPR.

Pre to, aby bola pomôcka aplikovateľná na čo najväčší počet členov a zohľadňovala procesy a postupy spracovania osobných údajov v hoteloch a reštauráciách čo najlepšie, je potrebná súčinnosť členov, dodávateľov rôznych systémových riešení a sekretariátu.

V tejto súvislosti vás chceme vyzvať na zapojenie sa do pracovnej skupiny.

Úlohou tejto pracovnej skupiny je identifikovať všetky osobné údaje, zmapovať procesy a spôsoby spracovania údajov v prevádzkach, či prostredníctvom sprostredkovateľov. Ideálne je preto zapojiť vaše zodpovedné osoby, personalistov, dodávateľov softwarových služieb do tejto pracovnej skupiny.

Rozsah konzultácií v rámci pracovnej skupiny nastavíme tak, aby nebol na úkor vašich pracovných povinností. Po úvodnom osobnom stretnutí by ďalšia komunikácia prebiehala elektronicky. 

Návrh na člena pracovnej skupiny nám zašlite v termíne do 12.3.2018 na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

\| Vytlačiť \|