Žiadosť o poskytnutie informácie k podnetu na výkon dohľadu

\| Vytlačiť \|

Ani po 7 mesiacoch od podania podnetu na preverenie plnenia povinnosti organizácií kolektívnej správy nám Ministerstvo kultúry SR neposkytlo informáciu o tom, ako podnet dopadol, podali sme v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám online žiadosť.

Zväz hotelov a reštaurácií SR v marci tohto roka podal podnet Ministerstvu kultúry SR na preverenie plnenia povinností organizácii kolektívnej správy. Obsahom nášho podnetu len pre pripomenutie bolo ignorovanie obligatórnej zákonnej povinnosti OKS vykonávať spoločnú správu a absenciu kritérií použitých pri výpočte za použitie predmetov ochrany. Verím, že v zákonnej lehote dostaneme odpoveď aspoň na túto žiadosť.

Žiadosť (na stiahnutie)

\| Vytlačiť \|