Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Žiadosť o poskytnutie informácie k podnetu na výkon dohľadu

Ani po 7 mesiacoch od podania podnetu na preverenie plnenia povinnosti organizácií kolektívnej správy nám Ministerstvo kultúry SR neposkytlo informáciu o tom, ako podnet dopadol, podali sme v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám online žiadosť.

Zväz hotelov a reštaurácií SR v marci tohto roka podal podnet Ministerstvu kultúry SR na preverenie plnenia povinností organizácii kolektívnej správy. Obsahom nášho podnetu len pre pripomenutie bolo ignorovanie obligatórnej zákonnej povinnosti OKS vykonávať spoločnú správu a absenciu kritérií použitých pri výpočte za použitie predmetov ochrany. Verím, že v zákonnej lehote dostaneme odpoveď aspoň na túto žiadosť.

Žiadosť (na stiahnutie)

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.