Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Prezídium Zväzu hotelov a reštaurácií SR

2. zasadnutie sa uskutočnilo 19.7.2017 v Trenčíne

Hlavným obsahom 2. zasadnutia Prezídia ZHR SR bola sumarizácia aktivít za obdobie posledných dvoch rokov a stav riešenia priorít zväzu. V nadväznosti na to, členovia prezídia stanovili priority a úlohy do konca roka 2017.

Prezídium schválilo odbornú záštitu nad summitom Leaders in HORECA CEE-CIS 2017, ktoré sa bude konať v dňoch 28. - 29.11.2017 v Prahe.

Na rokovaní v Trenčíne sa zaoberalo aj návrhom rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy (one stop shop), ktorú ako výsledok spoločnej dohody OKS predniesla SOZA.  Prezídium ZHR SR posúdilo tento návrh ako nevýhodný, keďže nepredstavuje skutočný spoločný výber, ale iba platbu na jeden účet, pričom podmienky pre jednotlivého člena je potrebné si dohodnúť so všetkými OKS samostatne. V nadväznosti na odmietnutie návrhu sa prezídium rozhodlo osloviť SOZA a LITA na individuálne rokovania o uzatvorení licenčnej zmluvy za členov zväzu.

 

Zápisnicu zo stretnutia nájdte v členskej zóne v sekcii Z činnosti prezídia. 

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.