Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Hlavný hygienik SR informuje

Kontroly mäsa a mäsových výrobkov z Brazílie v zariadeniach spoločného stravovania v SR naďalej intenzívne pokračujú. UVZ SR informuje o vzorkách kde bola potvrdená prítomnosť salmonelózy. 

Hlavný hygienik SR dňa 23.3.2017 vyzval prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania, aby z preventívnych dôvodov vzhľadom na situáciu spojenú s podvodom s brazílskym mäsom pozastavili používanie tohto mäsa a v prípade, že takýmto mäsom disponujú, aby kontaktovali regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Zatiaľ v 3 vzorkách mäsa pôvodom z Brazílie bola potvrdená prítomnosť patogénneho mikroorganizmu Salmonella Heidelberg. Išlo o mäso dodané do zariadení spoločného stravovania od oficiálnych dodávateľov v Slovenskej republike, ktorých úradná kontrola je v kompetencii orgánov štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

Tieto zistenia boli zároveň hlásené do Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF). Ide o nasledovné zistenia:

1. mrazené kuracie prsia, solené, bez kosti a kože, COOPAVEL, 2 kg, dát. spotreby: 9/3/2018, dodávateľ: toho času prebiehajú šetrenia týkajúce sa dodávateľa, pôvod: Brazília, výrobca: COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL MATADOURO FRIGORÍFICO, identifikačné číslo: BRASIL BR 3887,
2. mrazené kuracie prsia, solené, bez kosti a kože, COOPAVEL, dát. spotreby: 3/3/2018, dodávateľ: FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok, pôvod: Brazília, výrobca: COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL MATADOURO FRIGORÍFICO, identifikačné číslo: BRASIL BR 3887,
3. mrazené kuracie prsia, solené, bez kosti a kože, COOPAVEL, dát. spotreby: 3/8/2018, dodávateľ: MIRKOM s.r.o., Hlavná 8/14, Marcelová – Krátke Kesy, pôvod: Brazília, výrobca: COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL MATADOURO FRIGORÍFICO, identifikačné číslo: BRASIL BR 3887.

V niekoľkých prípadoch vyšetrených vzoriek (kuracie prsia hlboko mrazené) boli zistené podmienečne patogénne mikroorganizmy. Naďalej sa pokračuje vo vyšetrovaní odoberaných vzoriek brazílskeho mäsa v zariadeniach spoločného stravovania.

Mimoriadne kontroly v zariadeniach spoločného stravovania zamerané na overovanie zdravotnej bezpečnosti mäsa a mäsových výrobkov používaných na prípravu konečných pokrmov budú prebiehať aj naďalej. V prípade zistenia alebo podozrenia na porušovanie požiadaviek platnej legislatívy sú okamžite prijaté potrebné opatrenia – t.j. pozastavenie používania mäsa na prípravu pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania – a to až do doby preukázania ich zdravotnej neškodnosti.

Zároveň upozorňujeme na dodržiavanie všeobecných hygienických zásad pri kulinárskom spracovávaní mäsa.

Celú správu nájdete TU. Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.