Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Stretnutie pracovnej skupiny k téme „ tatarák“

Na základe iniciatívy Zväzu hotelov a reštaurácií SR sme mali prvé zasadnutie pracovnej skupiny, zloženej zo zástupcov našej branže, Úradu verejného zdravotníctva SR a Ministerstva zdravotníctva SR, k možnosti prípravy „tataráku“ v našich prevádzkach. Ide o riešenie, aby sa stanovili presné podmienky pre predaj tepelne nespracovaného mäsa a vajec v zariadeniach spoločného stravovania.

Stretnutie sa uskutočnilo 15.12.2016 v sídle Úradu verejného zdravotníctva SR v Bratislave. Jeho obsahom bola diskusia všetkých zúčastnených strán k nastaveniu legislatívy a podmienok pre to, aby sa konečnému spotrebiteľovi mohli predávať  jedlá z tepelne nespracovaného mäsa a vajec.

Z diskusie a stretnutia vyplynuli závery:

  •          Úrad verejného zdravotníctva pripraví návrh novely vyhlášky č. 533/2007 Z.z. a pošle ju členom pracovnej skupiny na vyjadrenie,
  •          Úrad verejného zdravotníctva a Štátna veterinárna a potravinová správa SR pripravia analýzu legislatívnych požiadaviek vzťahujúcich sa na prípravu a podávanie pokrmov z tepelne nespracovaného mäsa a čiastočne nespracovaného mäsa,
  •           ZHR SR pripraví návrh HACCP alebo príručku Správnej výrobnej praxe.

Všetky aktivity budú koordinované tak, aby sa pracovný návrh novely vyhlášky pripravil v prvom štvrťroku 2017. Nasledujúce zasadnutie pracovnej skupiny bude 19.1.2017.

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.