Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Tatarák

Tatarák sa stále teší obľube Slovákov a je vyhľadávanou špecialitou aj u zahraničných návštevníkov. Potvrdzuje to množstvo reakcií ľudí aj z radov politikov či zástupcov inštitúcií a orgánov kontroly. Tak prečo si ho nemôžme legálne objednať v slovenských reštauráciách?

Zákaz predaja tepelne nespracovaného je definovaný vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 533 z roku 2007, a tento zákaz mal zrejme v čase prijatia svoje opodstatnenie. Kontrolné mechanizmy a ďalšie opatrenia v posledných rokoch však výrazným spôsobom prispeli k zníženiu rizík z možných nákaz spôsobených z tepelne nespracovaných surovín. Z praxe vieme, že uvedená vyhláška a jej znenie spôsobuje komplikácie aj pri príprave steakov, či úprave spôsobom sous vide.

Preto sme sa rozhodli osloviť Ministerstvo zdravotníctva SR s požiadavkou na riešenie tohto zákazu a prípadných úprav v legislatíve.tatarak

Dňa 28.11.2016 sa zástupcovia ZHR SR (Peter Straka- člen predstavenstva, Marek Harbuľák- generálny sekretár) a Zväzu kuchárov a cukrárov stretli s hlavným hygienikom SR a ďalšími zástupcami Úradu verejného zdravotníctva a Ministerstva zdravotníctva SR aby predostreli túto požiadavku na úpravu príslušnej legislatívy.

Na spoločnom stretnutí hlavný hygienik SR, Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, MHA privítal našu iniciatívu a snahu o odborné riešenie. Na stretnutí bolo dohodnuté vytvorenie pracovnej skupiny (zloženej zo zástupcov zväzu, Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR), ktorá sa stretne 15.12.2016.

Zväz hotelov a reštaurácií SR v spolupráci so Zväzom kuchárov a cukrárov a ďalších spolupracujúcich organizácií pripraví konkrétne návrhy, ktoré budú konzultované na uvedenom stretnutí.

O výstupoch z rokovaní a riešenia tejto problematiky Vás budeme informovať na webových stránkach zväzu a prostredníctvom newslettera. 

 

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.