Odpoveď ministra kultúry na výzvu hotelierov

\| Vytlačiť \|

Tu si môžete prečítať odpoveď Ministerstva kultúry SR na výzvu hotelierov na riešenie nevyhovujúceho stavu v oblasti autorskoprávnej ochrany z pohľadu používateľov diel.

ČÍTAŤ ODPOVEĎ MINISTERSTVA

List s výzvou ministrovi kultúry.

\| Vytlačiť \|