Odpoveď rezortného ministerstva na návrhy opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

\| Vytlačiť \|

Tu si môžete prečítať odpoveď Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, pod ktoré spadá cestovný ruch, na list s návrhom opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré sformulovali hotelieri na svojom jarnom stretnutí a zaslali na ministra Počiatka.


ČÍTAŤ ODPOVEĎ MDVRR SR

List s návrhom opatrení nazlepšenie podnikateľského prostredia.

\| Vytlačiť \|