Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Hotelieri sa obrátili na ministra Počiatka

Hotelieri na svojom jarnom stretnutí sformulovali návrhy opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia nielen pre ich podniky a zaslali ich rezortnému ministrovi. 

Vážený pán minister,

dňa 15.4.2015 sme sa listom obrátili na predsedu vlády, p. Róberta Fica, v ktorom poukazujeme na nepriaznivý vývoj v cestovnom ruchu na Slovensku a zlé podmienky pre podnikanie v tomto odvetví.
Listom riaditeľa kancelárie Úradu vlády SR sme boli informovaný o postúpení našej výzvy Vášmu ministerstvu, ako príslušnému rezortu pre cestovný ruch.

S poľutovaním musím konštatovať, že aj napriek nášmu pravidelnému pozvaniu na našu každoročnú konferenciu Jarné stretnutie hotelierov 2015, ktorá sa konala v dňoch 12.-13.5.2015, ktoré sme adresovali Vám, ako nášmu rezortnému ministrovi, ale aj ministrovi financií a kultúry, sa okrem generálnej riaditeľky sekcie CR nezúčastnili žiadny predstavitelia oslovených ministerstiev. Tento stav znova potvrdzuje záujem alebo skôr nezáujem vlády SR a jednotlivých rezortov o problémy, s ktorými sa v ubytovacích a pohostinských zariadeniach stretávame. Jednou z hlavných tém konferencie bolo riešenie nevyhovujúcich podmienok pre podnikanie v cestovnom ruchu, pričom práve množstvo legislatívnych opatrení a regulácií prijatých vládou SR zvyšuje náklady na podnikanie mikro, malým, ale aj stredným podnikateľom, ktorí sú typickými predstaviteľmi našej brandže.

Takmer 200 účastníkov konferencie a zástupcov brandže vyjadrilo nespokojnosť s podmienkami, ktoré majú vytvorené na podnikanie. Účastníci konferencie navrhli riešenia, ktoré sformulovali do „Opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia“, ktoré Vám prikladám k tomuto listu.

V nadväznosti na náš list predsedovi vlády SR, ktorý Vám bol postúpený na riešenie, ako aj s návrhom opatrení, ktoré sme definovali na zlepšenie podnikateľského prostredia, sa na Vás obraciam so žiadosťou o diskusiu k navrhovaným opatreniam za účasti zástupcov brandže, ako aj za účasti príslušných rezortov, v ktorých kompetencii je riešenie jednotlivých opatrení.

S úctou
JUDr. Patrik Bočkay
prezident Zväzu hotelov a reštaurácií SR

Opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia v ubytovacích a stravovacích zariadeniach

prijaté zástupcami brandže a subjektov cestovného ruchu na Jarnom stretnutí hotelierov 2015 v Bratislave:

- Zaviesť systémovú podporu domáceho cestovného ruchu

- Motivovať mladých ľudí k práci v cestovnom ruchu znížením odvodového zaťaženia zo mzdy do výšky priemernej mzdy

- Znížiť sadzbu DPH na služby v cestovnom ruchu na polovicu základnej sadzby

- Znížiť administratívnu záťaž odstránením nepotrebných opatrení v legislatíve

- Zrušiť daňové licencie

- Znížiť odvodové zaťaženie

- Zmeny v Zákonníku práce podporujúce sezónne zamestnávanie

V Bratislave, 13.5.2015

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.