Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Nekategorizované

Školy

Profily členských škôl Zväzu hotelov a reštaurácií SR

Spíkri - Jesenné stretnutie hotelierov 2016 a HORECA konferencia

Blok I. Kde je kvalifikovaný personál?

Lucia DÍTĚTOVÁ

PaedDr. Lucia Dítětová

 

Čo nás čaká a neminie na trhu práce

zoznámi nás manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov, TREXIMA Bratislava, spol. s.r.o. Hlavnou témou jej súčasného profesijného zamerania je najmä monitorovanie potrieb trhu práce, za kľúčové považuje strategické partnerstvá sociálnych partnerov, vlády SR, zamestnávateľov, územnej samosprávy a ďalších dôležitých aktérov na trhu práce. Manažovala vytvorenie Národnej sústavy povolaní na Slovensku. Vznikol systém sektorových rád, ktoré vo všetkých odvetviach národného hospodárstva definujú štandardné nároky na odborné vedomosti a odborné zručnosti kvalifikovanej pracovnej sily. 

Michal PÁLENÍKmichal-palenik

 

Zamestnanosť v hoteloch a reštauráciách z makro pohľadu Slovenska a EÚ

prezentuje riaditeľ Inštitútu zamestnanosti, ktorý sa venuje výskumu trhu práce s dôrazom na reálie Slovenska. Vo svojich komentároch a odporúčaniach kladie dôraz na riešenie dlhodobej nezamestnanosti a neaktivity, prechodu z nezamestnanosti do zamestnanosti či dlhodobého a dobrého zamestnania.

Róbert KURČÍKR.Kurcik Accelor

Zamestnanci z tretích krajín - legislatíva a prax

túto problematiku predostrie managing partner Accelor, s.r.o. Od roku 2008 venuje international recruiting najmä v segmente ťažkého strojárenstva, metalurgie a potravinárskeho priemyslu. Má skúsenosti zo spoločností, kde pre klientov zabezpečovali pracovnú silu z tretích krajín. V oblasti sprostredkovania zamestnancov zo zahraničia poskytoval a poskytuje kompletný servis od výberu zamestnanca až po jeho príchod na pracovisko na Slovensku, táto spoločnosť zabezpečovala pre vybratých kandidátov všetky úkony smerujúce k získaniu povolenia na pobyt za účelom práce. 

Blok II. Manažér v hlavnej úlohe

Jana KUČEROVÁ

kucerovaUMB

Podniková kultúra a jej uplatňovanie v hotelierstve

odborníčka, vysokoškolská profesorka na Katedre cestovného ruchu a spoločného stravovania, EF UMB V Banskej Bystrici, sa dlhodobo zaoberá problematikou udržateľného rozvoja cestovného ruchu, plánovania a politiky cestovného ruchu, manažmentu podnikov cestovného ruchu. Pracovala v Európskom parlamente v Bruseli, podieľala sa na spracovaní domácich a zahraničných  projektov zameraných na vzdelávanie a tvorbu stratégií rozvoja cestovného ruchu, prednášala  na viacerých univerzitách v zahraničí. Je členkou AIEST – Asociácie medzinárodných expertov v cestovnom ruchu so sídlom v Berne vo Švajčiarsku  a členkou správnej rady EURHODIP – Medzinárodnej organizácie združujúcej vzdelávacie inštitúcie v cestovnom ruchu a hotelierstve so sídlom v Bruseli.

Miroslava REMENÁROVÁ

MRemenarova

Prínos zodpovednej firemnej kultúry a podnikania pre hotelierstvo

už viac ako pätnásť rokov sa zameriava na spôsoby budovania reputácie značiek, venuje sa marketingovej komunikácii a podieľala sa na tvorbe viac ako desiatky projektov zameraných na tvorbu firemnej kultúry a podpore angažovanosti zamestnancov. Vo firmách, kde pracovala, bola zodpovedná za implementáciu zodpovedných princípov podnikania a CSR projektov (Pepsi Cola, Slovak Telekom, Philip Morris, OMV, Plzeňský Prazdroj a Pivovary Topvar). Ako členka Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu presadzuje etiku v komunikácii. V súčasnosti zodpovedá za riadenie firemných vzťahov spoločnosti CRH na Slovensku, v Maďarsku a Rakúsku, je prezidentkou mimovládnej organizácie Business & Professional Women – Bratislava I a venuje sa konzultačnej činnosti Inštitútu pre komunikáciu a rozvoj.

Jaroslav HANÍNECJaroslav Hanínec

 

Rozvoj manažéra ako nástroj motivácie a stabilizácie kariéry

po ukončení vysoko školského štúdia pracoval v oblasti predaja rýchlo obrátkového tovaru, od pozície obchodného zástupcu až po člena top manažmentu spoločnosti. Neskôr zbieral skúsenosti v oblasti financií na pozíciách stredného manažmentu, projektového manažéra. Od roku 2009 sa profesionálne venuje lektorskej a konzultačnej činnosti.

 

Diskusné fórum

Branislav JOVANKOVIČ

Branislav Jovankovic

 

diskutovať bude profesionál v odbore human resources (HR), počas celej profesionálnej kariéry pôsobí v personálnych a poradenských spoločnostiach a venuje sa riadeniu ľudského kapitálu, ako aj personálnemu a manažérskemu poradenstvu. Viedol desiatky úspešných projektov pre klientov z rozličných sektorov podnikania vrátane HORECA. 

Anton NOVOTNÝAnton Novotný M

franšízant štyroch McDonald's reštaurácií na Slovensku sa dotkne aj témy duálneho vzdelávania a dôvodov prečo sa do neho zapojil.

Michal BURSÍKMichal Bursík

 

Cluster Director of Human Resources Grand Hotel River Park Bratislava a Sheraton Bratislava, Director of Human Resources pre Best Hotel Properties a.s.& Starwood Hotels &Resorts.  

Blok III. Aby zamestnávateľ neťahal za kratší koniec

Ľubomír KADLEČÍKIng. Kadlecik

Benefity, mzdové a pracovné podmienky pod lupou

predstaví manažér úseku štatistík a prognózovania, TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. Profesijne sa venuje štatistickým zisťovaniam v oblasti miezd, úplných nákladov práce, štruktúr zamestnanosti, komplexnej produktivity, pracovných a sociálnych podmienok zamestnancov. Spolupracuje aj na vývoji a implementácii nových originálnych metodológií z oblasti ekonomiky práce, prognózovania vývoja na trhu práce. Manažuje sieť odborníkov v oblasti zberu dát, kvalifikovaných štatistických dopočtov a komplexných hodnotení výsledkov rôznych štatistických zisťovaní.

 Dagmar ZUKALOVÁ

Zukalova foto na prezentacie

Dobrá rada nad zlato alebo pracovnoprávne tipy pre manažment

prezentuje advokátka v advokátskej kancelárii Zukalová – Advokátska kancelária s.r.o. Ako odborníčka v oblasti slovenského a európskeho práva poskytuje klientom advokátskej kancelárie právne právneho v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a voľného pohybu zamestnancov. Bola členkou riešiteľských tímov pre Európsku komisiu a za stranu zamestnávateľov spolupracovala pri novelizáciách Zákonníka práce. Pôsobí v predstavenstve združenia personálnych manažérov HR COMM, kde je zodpovedná za sekciu legislatívy a kolektívneho vyjednávania. Je mediátorkou pracovnoprávnych sporov. Venuje sa prednášateľskej a lektorskej činnosti s pracovnoprávnou problematikou.

   
Jakub KLIMCZAKJakub Klimczak STR m

STG Global benchmarking

Business Development Manažér v spoločnosti STR v Londýne. Pracuje v STR Global od roku 2014 kde pracuje v oblasti vývoja centrálnej a východnej Európy. Má 10 ročné profesionálne skúsenosti v cestovnom ruchu z oblasti revenue manažmentu z rôznych londýnskych hotelov, vrátane Intercontinental Hotels Group a Hilton. Študoval na City Universtiy of Seattle a University of Westminister.

 

 

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.