Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Darujte 2% z daní na vzdelávanie

Opäť sa na Vás obraciame so žiadosťou o poukázanie 2% alebo časti z  2% zo zaplatenej dane z príjmu v prospech Zväzu hotelov a reštaurácií SR.

LogoZHR SR je pre rok 2016 zaregistrovaný ako oprávnený príjemca v zmysle Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, ktorý umožňuje každému daňovníkovi (fyzickej i právnickej osobe) venovať 2 % zo zaplatenej dane za rok 2015 organizácii zaregistrovanej Notárskou komorou SR v centrálnom zozname prijímateľov. Zväz hotelov a reštaurácií SR je v centrálnom zozname prijímateľov zapísaný pod číslom NCRIs 56015/2015. Prostriedky z Vašej dane budú rovnako ako doteraz použité na vzdelávacie aktivity.

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2016

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2016

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 

ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2%:

Obchodné meno (Názov):Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky
Právna forma:Nezisková organizácia
IČO/SID:00623491
Sídlo:82101 Bratislava, Bajkalská 25

 

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych TLAČÍV, v závislosti od toho, kto poukazuje.

Viac informácií môžete nájsť na www.rozhodni.sk.

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.