2% z Vašej dane pomáhajú vzdelávať

\| Vytlačiť \|

Opäť sa na Vás obraciame so žiadosťou o poukázanie 2% alebo časti z  2% zo zaplatenej dane z príjmu v prospech Zväzu hotelov a reštaurácií SR.

LogoZHR SR je pre rok 2015 zaregistrovaný ako oprávnený príjemca v zmysle Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, ktorý umožňuje každému daňovníkovi (fyzickej i právnickej osobe) venovať 2 % zo zaplatenej dane za rok 2014 organizácii zaregistrovanej Notárskou komorou SR v centrálnom zozname prijímateľov. Zväz hotelov a reštaurácií SR je v centrálnom zozname prijímateľov zapísaný pod číslom NCRpo 12145/2014. Prostriedky z Vašej dane budú rovnako ako doteraz použité na vzdelávacie aktivity.

Ako poukázať 2% z dane?

 ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2%:

Obchodné meno (Názov): Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO/SID: 00623491
Sídlo: 82101 Bratislava, Bajkalská 25

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych TLAČÍV, v závislosti od toho, kto poukazuje:

ZAMESTNANEC - používa VYHLÁSENIE (editovateľná verzia RTF)  a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE (word) (ak použijete iné tlačivo Vyhlásenia, je to v poriadku – musí však obsahovať správne údaje v súlade s §50 Zákona o dani z príjmov – prečítajte si OZNÁMENIE MF SR k VYHLÁSENIU + Stanovisko finančnej správy)

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) (editovateľné PDF)
b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (editovateľné PDF) 

POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):

a) POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie (word) 
b) POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti (word)

PRÁVNICKÁ OSOBAdaňové priznanie právnických osôb (editovateľné PDF)

a) Príloha k daňovému priznaniu PO – na poukázanie viacerým prijímateľom (editovateľné PDF)

Viac informácií môžete nájsť na www.rozhodni.sk.

\| Vytlačiť \|