Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Semináre- rečníci a lektori

Aktuálne témy- Marek Harbuľák- generálny sekretár ZHR SR 

Aké zmeny priniesla novela o ochrane udajov pre hotely a reštaurácie, návod ako sa s týmito zmenami vysporiadať. Pojem "celková cena" v legislatívnej úprave. Čo to znamená pre hotely a reštaurácie v praxi? To všetko a ďalšie informácie z oblasti legislatívy sa dozviete v úvodnej časti seminára.

Logo MODRE NEGATIVNE

 

Zväz hotelov a reštaurácií SR je dobrovoľnou, nepolitickou, záujmovou a odbornou organizáciou, ktorej cieľom je obhajovať spoločné záujmy členských subjektov voči orgánom štátnej správy a iným organizáciám, zvyšovať ich profesionálnu prestíž, ovplyvňovať verejnú mienku a názory riadiacich orgánov cestovného ruchu v štátnej správe a samospráve na slovenské hotelierstvo, gastronómiu a cestovný ruch.

  

Z.Šedivá 1

 

Zuzana Šedivá

Po absolvovaní Vysokej školy ekonomickej, špecializácie cestovný ruch a spoločné stravovanie pracovala v podniku Interhotel Tatry v pozíciách prevádzkarka, vedúca ekonomického úseku, riaditeľka hotela, neskôr ekonomická námestníčka a riaditeľka podniku. Pôsobila tiež ako riaditeľka hotela Hubert v Gerlachove a hotela International vo Veľkej Lomnici. 

Venuje sa manažmentu hotela a jeho podsystémom - prevádzkovému, personálnemu, marketingovému, environmentálnemu a obzvlášť finančnému manažmentu.

 

Generácia Y – akí sú súčasní mladí ľudia v skutočnosti? Aké majú hodnoty a čo na nich vplýva? Ako si hľadajú prácu a aké majú požiadavky na zamestnávateľa? Prečo dôsledne trvajú na rovnováhe osobného a pracovného života? Na seminári sa dozviete odpovede i na mnohé ďalšie aktuálne otázky spojené s mladou generáciou zamestnancov. Poradíme Vám, ako k nim  pristupovať a ako sa stanete atraktívnymi zamestnávateľmi v očiach mladých.

BJ foto

Branislav Jovankovič- Mc Roy Slovakia

Vyštudoval medzinárodné podnikanie na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave a postgraduálne medzinárodné vzťahy na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas celej profesionálnej kariéry sa venuje manažérskemu poradenstvu a riadeniu ľudských zdrojov. V personálno-poradenskej spoločnosti McROY Slovakia je v pozícii Chief Consulting Officer zodpovedný za vedenie poradenského tímu. Klientom poskytuje individualizované riešenia zamerané na optimalizáciu personálnych procesov, nastavenie personálnej stratégie a rozvoj ich zamestnancov. Venuje sa moderným trendom v personálnom manažmente, rovnováhe pracovného a osobného života a problematike generácií zamestnancov. 

 

 

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.