Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

ZHR SR prevzal post prezidenta Zväzu cestovného ruchu

Obaja pozitívne zhodnotili komunikáciu s novým vedením MDVRR SR a jeho sekciou cestovného ruchu. „Všetky návrhy brandže boli zapracované do prípravy Stratégie rozvoja cestovného ruchu na roky 2014-2020,“ hovorí Ing. S. Macko s dôvetkom, že medzirezortné pripomienkovanie môže tento optimizmus upevniť ale aj pokaziť. Väčšie rezervy konštatovalo Valné zhromaždenie v oblasti spolupráce so SACR.

Obaja pozitívne zhodnotili komunikáciu s novým vedením MDVRR SR a jeho sekciou cestovného ruchu. „Všetky návrhy brandže boli zapracované do prípravy Stratégie rozvoja cestovného ruchu na roky 2014-2020,“ hovorí Ing. S. Macko s dôvetkom, že medzirezortné pripomienkovanie môže tento optimizmus upevniť ale aj pokaziť. Väčšie rezervy konštatovalo Valné zhromaždenie v oblasti spolupráce so SACR.

Ako hlavné priority činnosti čaká Prezídium ZCR SR okrem účasti pri tvorbe Stratégie rozvoja CR či marketingových zámerov SACR aj spolupôsobenie pri tvorbe legislatívy v daňovej a odvodovej oblasti, aktívna spolupráca s OOCR, posilnenie postavenia cestovného ruchu ako samostatnej kategórie ekonomickej činnosti v zastupiteľských a výkonných zboroch i vplyv na zefektívnenie vízovej povinnosti s cieľom uľahčiť vstup turistov do krajiny.

K hlavným úlohám patrí aj posilnenie účasti ďalších zväzov, združení a asociácií pôsobiacich v cestovnom ruchu na tvorbe podmienok pre ich podnikanie. Zväz cestovného ruchu SR pokračuje v ochrane záujmov svojich desiatich členských združení aj pri tvorbe návrhu zákona o ochrane prírody a krajiny, novele zákona o DPH v službách CR, novele zákona o podpore cestovného ruchu s ujasnením postavenia informačných centier, predpisoch o zonácii Vysokých Tatier a ostatných horských oblastí Slovenska či predpisoch o bezpečnosti na lyžiarskych svahoch.

Soňa Hudecová-Podhorná

 

waiter-1497281

 

 

Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a o čo vlastne ide? 

  

Prečítajte si viac. 

 

Radi Vám poradíme osobne.