Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Hlavná kategória

Riadny člen

Vo zväze sú možné tieto formy členstva:

  1. riadnym členom môže byť právnická alebo fyzická osoba (za predpokladu členstva takejto osoby každá samostatná organizačná jednotka reťazca tzv. kolektívne členstvo), ktorá podniká v hotelierstve alebo v gastronómii; výhody spojené s riadnym členstvom právnickej osoby vo zväze môžu využívať všetci jej zamestnanci
  2. pridruženým členom môže byť právnická alebo fyzická osoba, ktorá má záujem o spoluprácu so zväzom a jeho členmi. Pridruženým členom sa pre účely stanov rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami, bola prijatá za člena zväzu a napĺňa jedno z kritérií:
    1. je dodávateľom tovarov a služieb smerujúcich vo významnej miere do oblasti cestovného ruchu, resp. svojim zameraním príp. pôsobením významne ovplyvňuje oblasť cestovného ruchu
    2. získala podľa stanov štatút garantovaného dodávateľa. Štatút garantovaného dodávateľa schválený valným zhromaždením je neoddeliteľnou súčasťou stanov.
  3. odborné školy, vzdelávacie inštitúcie a neziskové právnické osoby
  4. nezávislá fyzická osoba (občan). Nezávislou fyzickou osobou sa rozumie občan, ktorý súhlasí so stanovami, bol prijatý za člena zväzu a jeho funkčné (pracovné) zaradenie, či majetkové prepojenie v rámci jeho podnikateľskej činnosti nie je realizované v oblasti cestovného ruchu.

Kontakt

Sekretariát ZHR SR

Zväz hotelov a reštaurácií SR
Bajkalská 25
821 01 Bratislava
Tel.: +421 2 582 333 86
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Marek Harbuľák
generálny manažér
E-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Mobil : +421 911 262 177

Zuzana Sprouse
výkonná sekretárka
E-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Tel : +421 2 582 333 86
Mobil : +421 903 467 373

Michaela Lapšanská
sekretárka
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Tel.: +421 2 582 333 86

 

 
FB-f-Logo  blue 29 
Sledujte ZHR SR @zhrsr.sk aj na stránke Facebook