Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Aktuálne informácie k licenčným odmenám pre rok 2017 - NOVÉ

Na webovej stránke zväzu sme vás 13.2. informovali o aktivitách zväzu v súvislosti s uzatváraním licenčných odmien pre rok 2017.

Chcete byť kandidátom do orgánov zväzu?

  • Máte záujem zdieľať svoje odborné znalosti v prospech branže?
  • Chcete riešiť zásadné témy, zastupovať zväz pri presadzovaní spoločných záujmov jeho členov?
  • Ste ochotný venovať týmto aktivitám časť zo svojho pracovného i voľného času?  

Dôležité upozornenie!

Odporúčanie hlavného hygienika SR smerom k prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania a k občanom v súvislosti s podozrením podvodu na mäse a mäsových výrobkoch z Brazílie

Registrácia už otvorená: Jarné stretnutie hotelierov 2017

Pravidelná konferencia Zväzu hotelov a reštaurácií SR Jarné stretnutie hotelierov a HORECA konferencia 2017 sa tento rok uskutoční 16.-17.mája v hoteli Holiday Inn Žilina.

Nominácie do maturitných komisií 2017

Vážení členovia zväzu,
 
podľa § 80 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) májú profesijné organizácie vecne príslušné k skupinám odborov:
                    •         63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
                    •         64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II

Nový člen ZHR SR: Hotel Pod Zámkom****

Predstavujeme nového člena ZHR SR: Hotel Pod Zámkom****