Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Novinky Garantovaných dodávateľov - Január 2018

Novinky Garantovaných dodávateľov ZHR SR pre členov na mesiac január 2018.

Odborná prax vo Švajčiarsku - leto 2018

Vážené dámy, vážení páni,

v slovenskom hotelierstve a pohostinstve pracuje mnoho mladých ľudí, ktorí majú záujem zdokonaliť svoje vedomosti z obsluhy a prípravy jedál a nápojov prostredníctvom odborných praxi v zahraničí.

Seminár ODPADY 2018 OD A PO Z

ODPADY 2018 od A po Z: Všetko o odpadoch

Viete aké nové povinnosti máte po prijatí nových zmien v zákone č. 79/2015 Z.z. o odpadoch? Prihláste sa na seminár! 

ZHR SR pripravuje pre rok 2018

Pripravované aktivity pre rok 2018

LITA

Predložený návrh zo strany ZHR SR na vysporiadanie rokov 2016 a 2017 nebol zo strany LITA prijatý, rokovania však budú pokračovať v januári 2018.

Návrh SOZA na uzatvorenie KLZ kolektívnej licenčnej zmluvy pre rok 2018

Predstavitelia ZHR SR, prezident Tomáš Ondrčka a generálny manažér Marek Harbuľák, na pracovnom stretnutí dňa 19.12. 2018 rokovali so zástupcami SOZA o podmienkach Kolektívnej licenčnej odmeny (KLZ) pre členov zväzu pre rok 2018.