Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Venujte 2% na vzdelávanie

darujte svoje percentá z dane na vzdelávanie v oblasti HoReCa.

Novinky Garantovaných dodávateľov - Marec 2018

Novinky Garantovaných dodávateľov ZHR SR pre členov na mesiac marec 2018.

AD Zrážková daň

Zväz hotelov a reštaurácií SR naďalej rieši túto problematiku v súčinnosti s Finančnou správou ale komunikuje aj s digitálnymi platformami.

Príprava k nariadeniu GDPR

Vážení kolegovia,

Nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) nadobudne účinnosť 25.5.2018 a zväz pre vás pripravuje všetky potrebné informácie a návody, ktoré majú zabezpečiť, že po tomto termíne budete v súlade s týmto nariadením.

Novinky Garantovaných dodávateľov - Február 2018

Novinky Garantovaných dodávateľov ZHR SR pre členov na mesiac február 2018.

Zrážková daň - novela zákona o dani z príjmov

Vážení členovia,

v súvislosti s novelou zákona o dani z príjmov, ktorá okrem iného zavádza povinnosti digitálnym platformám zriadiť stálu prevádzkareň a ktorá v prípade, že tieto platformy tento úkon nespravia, ukladá povinnosti ubytovacím zariadeniam ako zrážkovú daň z fakturovaných súm od týchto platforiem,