Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

SOREA získala prestížne ocenenie Business Superbrands 2017

TS (19.04.2017): SOREA získala prestížne ocenenie Business Superbrands 2017

Komisia expertov Brand Council, programu Slovak Superbrands udelila spoločnosti SOREA cenu Slovak Business Superbrands Award 2017.

Novinky Garantovaných dodávateľov - Apríl 2017

Novinky Garantovaných dodávateľov ZHR SR pre členov na mesiac Apríl 2017. 

Registrácia už otvorená: Jarné stretnutie hotelierov 2017

Pravidelná konferencia Zväzu hotelov a reštaurácií SR Jarné stretnutie hotelierov a HORECA konferencia 2017 sa tento rok uskutoční 16.-17.mája v hoteli Holiday Inn Žilina.

Hlavný hygienik SR informuje

Kontroly mäsa a mäsových výrobkov z Brazílie v zariadeniach spoločného stravovania v SR naďalej intenzívne pokračujú. UVZ SR informuje o vzorkách kde bola potvrdená prítomnosť salmonelózy. 

Aktuálne informácie k licenčným odmenám pre rok 2017

Na webovej stránke zväzu sme vás 13.2. informovali o aktivitách zväzu v súvislosti s uzatváraním licenčných odmien pre rok 2017.

Chcete byť kandidátom do orgánov zväzu?

  • Máte záujem zdieľať svoje odborné znalosti v prospech branže?
  • Chcete riešiť zásadné témy, zastupovať zväz pri presadzovaní spoločných záujmov jeho členov?
  • Ste ochotný venovať týmto aktivitám časť zo svojho pracovného i voľného času?